Negeire in Moribana


MORIBANA je eden najbolj svobodnih in najbolj izraznih med slogi ikebane. Poudarja naravne značilnosti rastlin in njihovih oblik. Prvič se je pojavila proti koncu 19. stoletja.

Postopne spremembe v oblikovanju in v življenjskemu okolju japonskega doma, so privedle do zahodnjaškega načina oblikovanja življenjskega prostora. Ikebana, ki je bila postavljena na mizo ali polico je morala biti bolj položna in ne stremeti k tradicionalni pokončni obliki. Moribana je torej odgovor na spremembo v japonskem urejanju doma.

Tako kot moribana, se je slog NAGEIRE pojavil v poznem 19. stoletju. Kot odgovor na modernizacijo življenjskega prostora na japonskem. Je slog, ki med vsemi najbolj poudarja preproste in naravne oblike bilk. Nageire oblikovalcu dopušča razmeroma prosto komponiranje, kot slog pa vzbuja občutek sproščenosti, lahkotnosti in elegance.